Tycker du om att lösa problem och laga saker?

Då passar du nog bra som servicetekniker!

Det här är en utbildning för dig som vill jobba praktiskt och lösa problem. Antingen har du en utbildning inom el eller så läser du vår preparandkurs i praktisk ellära.

Jag vill veta mer!

Vad gör en servicetekniker?

Som servicetekniker jobbar du med att planera, felsöka och åtgärda vanligt förekommande fel på drift- och maskinanläggningar med fokus på mekaniska, hydrauliska och elektriska system.

Som servicetekniker planerar och administrerar du service och kan med ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv välja en metod för service och underhåll.

Energibranschen har idag ett stort behov av att rekrytera personal med kompetens att leda installationer och underhåll av system för energiproduktion. Branschen vill också tillföra kompetens inom system för alternativ energiproduktion, där det just nu görs stora satsningar. Men det är inte bara energibranschen som behöver servicetekniker utan jobben finns även i andra företag. Med utbildningen får du med dig rätt kompetens och nischade kunskaper inom miljöneutral energiproduktion.

Passar du som servicetekniker?

Svara på några snabba frågor här nedanför så tar vi reda på vilken intresse-profil just du har och om du skulle passa som servicetekniker!

Gillar du att jobba i team med andra?

Vad föredrar du?

Vad gör du helst?

Hur löser du helst problem?

Tycker du om elektonik?

Tror du att du skulle trivas som chef?

Vad gör du helst på fritiden?

Hur känner du kring datorer?

Vad är det första du tänker när något går sönder?

Nu syns din profil i diagrammet! Du är den oragea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

 • Teamarbete - Arbete i team och sammarbete med andra

 • Problemlösning - Att klura ut nya lösningar

 • Teknik - Arbete med teknisk utrustning och maskiner

 • Underhåll - Unerhållsarbete av utrustning och maskiner

 • El - Precis vad det låter som, el och elektronik

 • Kommunikation - Kommunikation med andra: kollegor, kunder m.m.

 • IT - Arbete framför datorer och annan IT-utrustning

 • Ledarskap - Att leda andras arbete och ta ansvar för det

Ansök till utbildningen nu!

Om utbildningen


Den här utbildningen ger dig särskild kompetens med möjligheten att jobba vid anläggningar för energiproduktion. Arbetsmarknaden för en servicetekniker är internationell och efterfrågan på din kompetens är stor. Din framtida arbetsplats kan vara på företagets interna underhållsavdelning och/eller på kunders anläggningar.

Efter utbildningen blir du service- eller underhållstekniker men har goda förutsättningar att utveckla din yrkesroll till exempelvis service- eller underhållschef, projektledare eller konstruktör.

Detta är utbildningen för dig som vill jobba gränsöverskridande med både teknik och människor. Du är intresserad av att analysera tekniska problem, föreslå förbättringar och förebygga driftstörningar. Du bör ha ett genuint intresse för yrkesområdet och ha goda kunskaper i svenska och engelska. Dessutom bör du ha god praktisk färdighet. Arbetet ställer krav på teknisk skicklighet och förståelse för modern teknik.

Teknikutvecklingen inom energiproduktion ställer höga krav på att du ska kunna hantera tekniska hjälpmedel (IT-verktyg, datorer) som är nödvändiga för arbetet. Denna utbildning kan t ex vara ett naturligt steg i karriären för dig som tidigare gått gymnasieskolans El- och energiprogram.

Snabba fakta

 • Utbildningsstart: 28:e augusti 2017

 • Utbildningslängd: 2 år

 • Studietakt: Helfart

 • Studieort: Linköping

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta kundservice på 0771-650 600 eller yh@lernia.se.

Ansök till utbildningen nu!

Hur fungerar undervisningen?

Vi vill att du verkligen lär dig det du behöver och att alla våra studenter verkligen får chansen att hänga med på sina egna villkor. Därför har vi ett pedagogiskt upplägg som utgår från problembaserat lärande och byggs upp av dessa byggstenar:


Föreläsningar & Inläsning

Undervisning och lektioner med lärare, både teoretiska och praktiska. Du har också avsatt tid för egna studier och inläsning.

Uppgifter & Inlämningar

Du besvarar och lämnar in uppgifter som du får av din lärare, tillbaka får du värdefull feedback och handledning. En del uppgifter gör du själv och andra gör du tillsammans med flera studenter. Som utvecklare ute i arbetslivet kommer du att arbeta mycket i team, så att redan nu öva upp den förmågan är riktigt användbart.

Tekniska verktyg

Med hjälp av vår lärportal har du alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial på nätet.

Hjälp & Handledning

Alla ska klara utbildningen, det är vårt mål och det vi jobbar efter. Du har förstås eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det.

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande gör att du ställs inför konkreta utmaningar och uppgifter att lösa. Du blir motiverad att lära dig nya saker hela tiden för att hitta lösningar på problemen. I många uppgifter jobbar du i team med några andra studenter, och ni löser case och problem tillsammans. Det är roligare att arbeta så men också ett realistiskt sätt att jobba på, eftersom du kommer att jobba just i team med kollegor på din framtida arbetsplats som mekanikkonstruktör.

Lärande i arbete (praktik)

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen och praktikperioder omsätter du dina kunskaper i praktiken.

På företaget har du en egen handledare och får riktiga uppgifter och case att lösa på arbetsplatsen. Studierna mellan praktikperioderna förbereder dig och lär dig det du behöver veta för att verkligen få ut så mycket som möjligt och kunna bidra med riktig kompetens på arbetsplatsen.

Det här är ett optimalt tillfälle att både lära sig riktigt mycket och knyta kontakter inför framtida jobb i branschen.

Kurser

Innehållet i respektive utbildning styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen verkligen kan leda till jobb. Därför skiljer sig också innehållet en del mellan orterna.


Servicetekniker - Linköping

Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

 • Arbetsmiljö och säkerhet i anläggningar för energiproduktion (15p)

 • Elektriska kraftanläggningar (60p)

 • Teknisk matematik (15p)

 • IT-system för diagnostik och övervakning (20p)

 • LIA 1, Lärande i arbete (50p)

 • LIA 2, Lärande i arbete (50p)

 • Examensarbete (20p)

 • Internationell servicepolicy med teknisk engelska (10p)

 • Driftsäkerhet (30p)

 • Maskinens konstruktion (55p)

 • Miljöneutral energiproduktion (50p)

 • Mät-, styr- och reglerteknik (25p)

Fem (5) poäng inom Yrkeshögskolan motsvarar en veckas studier på heltid.

Ansök till utbildningen nu!

Servicetekniker - Piteå

Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

 • Arbetsmiljö & Säkerhet i anläggningar för energi- och biogasproduktion (15p)

 • Elektriska kraftanläggningar (45p)

 • Teknisk matematik (15p)

 • IT-system för diagnostik och övervakning (20p)

 • LIA 1 - Service, drift och underhåll (50p)

 • LIA 2 - Fördjupad kunskap i service, drift och underhåll (50p)

 • Examensarbete (45p)

 • Kundrelationer och servicepolicy (10p)

 • Drift och underhållsplanering (40p)

 • Maskinssystem (50p)

 • Introduktion till förnybara energisystem (20p)

 • Biogasanläggningar (15p)

 • Vindkraftsystem och vattenkraftanläggningar (30p)

 • Styrning och driftövervakning under energiproduktion (30p)

Fem (5) poäng inom Yrkeshögskolan motsvarar en veckas studier på heltid.

Ansök till utbildningen nu!

Behörighet

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande:


1. Behörighet till Yrkeshögskolan

Behörighet till Yrkeshögskolan (läs mer här)

2. Betyg

Följande kurser från gymnasieskolan med lägst betyg E (Godkänt eller 3):

 • Matematik 1a, eller 1b eller 1c (Matematik A)

 • Engelska 5 (Engelska A)

 • Svenska 1 / SAS 1 (Svenska A / SAS A)

 • Praktisk ellära (Ellära A + Växelström trefas + Elkvalitet)

Eller motsvarande kunskaper.

Ansök till utbildningen nu!

Saknar du Praktisk ellära?

Saknar du förkunskaperna i Praktisk ellära som krävs för utbildningen? Inga problem. Vi kan erbjuda dig en kostnadsfri preparandkurs som leder till intyg som visar att du har motsvarande kunskaper till det vi kräver i Praktisk ellära.

Hör av dig till oss någon av våra utbildningsledare för att veta mer om preparandkursen:

Våra andra utbildningar

Passar inte den här utbildningen för dig? Då kanske du ska söka någon annan av våra utbildningar inom energi!

Elkraftsingenjör

Helfart, 2 år i Linköping

Elkraftsingenjören arbetar med planering och styrning av processer och projekt i landets elkraftsanläggningar. Elkraftsingenjören har även ett finger med i det praktiska arbetet och jobbar framförallt med frågor kring elnätet.

I yrket som elkraftsingenjör blir du en viktig del i arbetet som nu startat med att förnya det svenska elnätet – ett arbete som kommer pågå under mycket lång tid. Därför kan du känna dig trygg i att din kompetens kommer att efterfrågas nu och i framtiden.

För att trivas i rollen som elkraftingenjör ska du tycka om att arbeta lösningsfokuserat och projektorienterat. Du ska vara ansvarsfull och mycket noggrann. Du tycker om att räkna och har viljan att samarbeta.

Berätta mer!

Fordonstekniker - alternativa drivmedel

Helfart, Distans, 1.5 år

Antalet fordon som drivs med alternativa drivmedel ökar snabbare än någonsin. Den tekniska utvecklingen förs framåt av en ambition om ett fossilfritt Sverige. Redan nu är det många företag, kommuner, landsting och andra aktörer som ställer om och investerar i fordon som inte drivs på bensin och diesel. Branschen står inför en stor utmaning när man ska hantera nya drivmedel och det innebär helt nya risker och utmaningar.

Fordonsteknikern jobbar inom service, underhåll, utveckling eller felsökning av fordon och just nu finns det stor efterfrågan på de som är specialiserade inom alternativa drivmedel. Vanliga arbetsplatser är i fordonsverkstäder och på utvecklings- och konverteringsföretag.

Berätta mer!

Reläskyddsspecialist

Helfart, Distans, 1 år

Reläskydd är skyddssystemet i hela elkraftnätet. Det hjälper till att minska ett områdes påverkan när ett fel uppstår, så att så få hushåll som möjligt, inte förlorar tillgången på el. Nu när det svenska elnätet håller på att förnyas är det just reläskyddsspecialister som kommer vara en av de viktigaste rollerna i det arbetet.

Som specialist inom reläskydd kommer du jobba för ökad driftsäkerhet och för att förhindra skador på människor, utrustning och anläggningar. Med andra ord ett otroligt viktigt arbete!

Berätta mer!