Ikon

Tycker du om att lösa problem och laga saker?

Då passar du som servicetekniker!

Det här är en utbildning för dig som vill jobba praktiskt och lösa problem. Det bästa av allt är att du har stor chans att få jobb direkt efter studierna och förkunskapskraven klarar nästan alla som läst gymnasiet!

Jag vill veta mer!

Vad gör en servicetekniker?

Som servicetekniker jobbar du med att planera, felsöka och åtgärda vanligt förekommande fel på drift- och maskinanläggningar med fokus på mekaniska, hydrauliska och elektriska system.

Som servicetekniker planerar och administrerar du service och kan med ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv välja en metod för service och underhåll.

Energibranschen, många industrier och även andra verksamheter har idag ett stort behov av att rekrytera personal med kompetens att leda installationer och underhåll av system. Inom just energibranschen som denna utbildning fokuserar lite extra på vill branschen också tillföra kompetens inom system för alternativ energiproduktion, där det just nu görs stora satsningar. Men det är inte bara energibranschen som behöver servicetekniker utan jobben finns även i andra företag!

Skulle du passa som servicetekniker?

Svara på några snabba frågor här nedanför så tar vi reda på vilken intresse-profil just du har och om du skulle passa som servicetekniker!

Gillar du att jobba i team med andra?

Vad föredrar du?

Vad gör du helst?

Hur löser du helst problem?

Tycker du om elektonik?

Tror du att du skulle trivas som chef?

Vad gör du helst på fritiden?

Hur känner du kring datorer?

Vad är det första du tänker när något går sönder?

Nu syns din profil i diagrammet! Du är den orangea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

 • Teamarbete - Arbete i team och sammarbete med andra

 • Problemlösning - Att klura ut nya lösningar

 • Teknik - Arbete med teknisk utrustning och maskiner

 • Underhåll - Unerhållsarbete av utrustning och maskiner

 • El - Precis vad det låter som, el och elektronik

 • Kommunikation - Kommunikation med andra: kollegor, kunder m.m.

 • IT - Arbete framför datorer och annan IT-utrustning

 • Ledarskap - Att leda andras arbete och ta ansvar för det

Gör en intresseanmälan!

Om utbildningen


Den här utbildningen ger dig en bredd som gör att du kan jobba inom flera olika branscher men vi har ett extra fokus på anläggningar för energiproduktion där det är och kommer fortsätta vara stor brist på servicetekniker. Arbetsmarknaden för en servicetekniker är dessutom internationell och efterfrågan på din kompetens är stor. Din framtida arbetsplats kan vara på företagets interna underhållsavdelning och/eller på kunders anläggningar.

Efter utbildningen blir du service- eller underhållstekniker men har goda förutsättningar att utveckla din yrkesroll till exempelvis service- eller underhållschef, projektledare eller konstruktör.

Det här är utbildningen för dig som vill jobba gränsöverskridande med både teknik och människor. Du är intresserad av att analysera tekniska problem, föreslå förbättringar och förebygga driftstörningar. Du bör ha ett genuint intresse för yrkesområdet och ha goda kunskaper i svenska och engelska. Dessutom är det bra om du ha goda praktiska färdigheter. Arbetet ställer också krav på teknisk skicklighet och förståelse för modern teknik eftersom teknikutvecklingen inom framförallt energiproduktion ställer höga krav på att du ska kunna hantera de tekniska hjälpmedel (IT-verktyg, datorer) som är nödvändiga för arbetet.

Snabba fakta

 • Utbildningsstart: 28:e augusti 2017

 • Utbildningslängd: 2 år

 • Studietakt: Helfart

 • Studieort: Linköping

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta kundservice på 0771-650 600 eller yh@lernia.se.

Gör en intresseanmälan!

Hur fungerar undervisningen?

Vi vill att du verkligen lär dig det du behöver och att alla våra studenter verkligen får chansen att hänga med på sina egna villkor. Därför har vi ett pedagogiskt upplägg som utgår från problembaserat lärande och byggs upp av dessa byggstenar:


Föreläsningar & Inläsning

Undervisning och lektioner med lärare, både teoretiska och praktiska. Du har också avsatt tid för egna studier och inläsning.

Uppgifter & Inlämningar

Du besvarar och lämnar in uppgifter som du får av din lärare, tillbaka får du värdefull feedback och handledning. En del uppgifter gör du själv och andra gör du tillsammans med flera studenter. Som utvecklare ute i arbetslivet kommer du att arbeta mycket i team, så att redan nu öva upp den förmågan är riktigt användbart.

Tekniska verktyg

Med hjälp av vår lärportal har du alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial på nätet.

Hjälp & Handledning

Alla ska klara utbildningen, det är vårt mål och det vi jobbar efter. Du har förstås eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det.

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande gör att du ställs inför konkreta utmaningar och uppgifter att lösa. Du blir motiverad att lära dig nya saker hela tiden för att hitta lösningar på problemen. I många uppgifter jobbar du i team med några andra studenter, och ni löser case och problem tillsammans. Det är roligare att arbeta så men också ett realistiskt sätt att jobba på, eftersom du kommer att jobba just i team med kollegor på din framtida arbetsplats som mekanikkonstruktör.

Lärande i arbete (praktik)

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen och praktikperioder omsätter du dina kunskaper i praktiken.

På företaget har du en egen handledare och får riktiga uppgifter och case att lösa på arbetsplatsen. Studierna mellan praktikperioderna förbereder dig och lär dig det du behöver veta för att verkligen få ut så mycket som möjligt och kunna bidra med riktig kompetens på arbetsplatsen.

Det här är ett optimalt tillfälle att både lära sig riktigt mycket och knyta kontakter inför framtida jobb i branschen.

Kurser


Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Arbetsmiljö och säkerhet i anläggningar för energiproduktion

Kursen ger dig kunskaper om de risker, lagar och bestämmelser som gäller kring arbetsmiljö och säkerhet som är aktuella vid service och underhållsarbete i anläggningar för energiproduktion (även miljöneutrala).

Driftsäkerhet

Genom den här kursen får du förmågan att bedöma och planera optimal driftsäkerhet av en anläggning för energiproduktion. Kursen utvecklar även din förmåga att göra miljömässiga bedömningar i service- och underhållsarbete.

Teknisk matematik

I den här kursen lär du dig den matematik som sen tillämpas praktiskt i kommande maskin och eltekniska kursmoment, samt ger dig en ökad förståelse kring de storheter som tillämpas i energiberäkningar och de ekonomiska kalkyler som man hanterar i miljöarbetet.

Elektriska kraftanläggningar

Den här kursen ger dig kunskaper om det elektriska kraftsystemets uppbyggnad och funktion och du lär dig att mäta och beräkna elektriska storheter vid olika belastningar. Du kommer också lära dig om uppbyggnad och arbetssätt hos de transformatorstationer, nätstationer och ställverk som används för elnätanslutning.

Internationell servicepolicy med teknisk engelska

Genom denna kurs får du grundläggande kunskaper om internationellt servicearbete. I kursen ligger fokus på̊ problemhantering och kundbemötande. Du får viktiga baskunskaper i ämnet internationell kulturell kompetens ”cultural behaviour” och en inledande träning i korrekt beteende på̊ en nivå̊ motsvarande den utbildning som internationella företag erbjuder sin utlandspersonal.

IT-system för diagnostik och övervakning

I den här kursen får du ingående kunskaper om hur IT- system används för fjärrstyrning och övervakning av anläggningar för energiproduktion, driftuppföljning samt som arbetsverktyg vid service & underhåll.

Maskinens konstruktion

Den här kursen handlar om de maskiner som ingår i elektriska produktions- och distributionsanläggningar, deras maskinelement samt de maskinsystem som de ingår i.

Miljöneutral energiproduktion

I kursen får du kunskaper om anläggningar för miljöneutral energiproduktion som biogas, solcellsteknik, vindkraft, vattenkraft och vågkraft. Kursen ger dig också kunskaper om hur miljöneutral energiomvandling och energiproduktion sker vid drift av de olika anläggningarna.

Mät-, styr- och reglerteknik

Här får du lära dig om de mät-, styr- och reglersystem som används i anläggningar för miljöneutral energiproduktion och olika metoder för styrning och driftövervakning. Kursen handlar även om grundläggande mätprinciper för temperatur, nivå och tryck. Du kommer också utveckla dina praktiska färdighet i att montera och sätta i drift automatiska utrustningar bestå̊ende av styr- och reglersystem.

LIA 1 & 2

Under de här kurserna är du ute på ett företag och genomför arbete i skarp läge. Du har en handledare på företaget som hjälper dig och du får chans att både testa på yrket och se vad dina kunskaper från utbildningen räcker till.

Examensarbete

Som avslutning på studierna gör du ett examensarbete inom ett avgränsat område. Examensarbetet tränar din förmåga i att självständigt och på̊ ett korrekt akademiskt vis genomföra ett projekt.

Gör en intresseanmälan!

Behörighet

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande:


1. Behörighet till Yrkeshögskolan

Behörighet till Yrkeshögskolan (läs mer här)

2. Betyg

Följande kurser från gymnasieskolan med lägst betyg E (Godkänt eller 3):

 • Matematik 2 (Matematik B)

 • Engelska 5 (Engelska A)

 • Svenska 1 / SAS 1 (Svenska A / SAS A)

Eller motsvarande kunskaper.

Gör en intresseanmälan!

Våra andra utbildningar

Passar inte den här utbildningen för dig? Då kanske du ska söka någon annan av våra utbildningar inom energi!

Elkraftsingenjör

Helfart, 2 år i Linköping

Elkraftsingenjören arbetar med planering och styrning av processer och projekt i landets elkraftsanläggningar. Elkraftsingenjören har även ett finger med i det praktiska arbetet och jobbar framförallt med frågor kring elnätet.

I yrket som elkraftsingenjör blir du en viktig del i arbetet som nu startat med att förnya det svenska elnätet – ett arbete som kommer pågå under mycket lång tid. Därför kan du känna dig trygg i att din kompetens kommer att efterfrågas nu och i framtiden.

För att trivas i rollen som elkraftingenjör ska du tycka om att arbeta lösningsfokuserat och projektorienterat. Du ska vara ansvarsfull och mycket noggrann. Du tycker om att räkna och har viljan att samarbeta.

Berätta mer!

Fordonstekniker - alternativa drivmedel

Helfart, Distans, 1.5 år

Antalet fordon som drivs med alternativa drivmedel ökar snabbare än någonsin. Den tekniska utvecklingen förs framåt av en ambition om ett fossilfritt Sverige. Redan nu är det många företag, kommuner, landsting och andra aktörer som ställer om och investerar i fordon som inte drivs på bensin och diesel. Branschen står inför en stor utmaning när man ska hantera nya drivmedel och det innebär helt nya risker och utmaningar.

Fordonsteknikern jobbar inom service, underhåll, utveckling eller felsökning av fordon och just nu finns det stor efterfrågan på de som är specialiserade inom alternativa drivmedel. Vanliga arbetsplatser är i fordonsverkstäder och på utvecklings- och konverteringsföretag.

Berätta mer!

Reläskyddsspecialist

Helfart, Distans, 1 år

Reläskydd är skyddssystemet i hela elkraftnätet. Det hjälper till att minska ett områdes påverkan när ett fel uppstår, så att så få hushåll som möjligt, inte förlorar tillgången på el. Nu när det svenska elnätet håller på att förnyas är det just reläskyddsspecialister som kommer vara en av de viktigaste rollerna i det arbetet.

Som specialist inom reläskydd kommer du jobba för ökad driftsäkerhet och för att förhindra skador på människor, utrustning och anläggningar. Med andra ord ett otroligt viktigt arbete!

Berätta mer!